Hakkımızda

logo
Dr. İlhan Taşdöven
0 +
Memnun Hasta
Obezite Ve Metabolik Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. İlhan Taşdöven

3 Nisan 1977’de Bartın’da doğmuştur. Şu anda Zonguldak’ta yaşamaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde ve ülkemizde çoğunlukla Metabolik Cerrahi ve Obezite ameliyatları ile tanınmaktadır.

– Türk Cerrahi Derneği onaylı, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından verilen Üst ve Alt GIS Endoskopisi Sertifikası

2008 – Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası

Mide Cerrahisi

Mide ameliyatı kilo mücadelesi verenler için harika bir çözümdür. Bu ameliyatla sonunda hedeflerinize ulaşabilir ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Modern Klinik

Kliniğimiz son teknoloji ile donatılmış olup, personelimiz son derece eğitimli ve deneyimlidir. Her zaman en son tıbbi gelişmelerden haberdarız.

Hakkımda Daha Fazlası

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & SCI-Expanded & Arts and Humanities)

1.a.1. Gultekin FA., Bakkal HB., Guven B., Tasdoven I., Bektas S., Can M., et al. Effects of ozone oxidative preconditioning on radiation-induced organ damage in rats. Journal of Radiation Research 2013;54(1):36-44.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.b.1. Tasdoven I., Oner MO., Huge Mature Cystic Teratoma in a Nulliparous Patient. Journal of Case Reports 2016;6:580-582.

http://dx.doi.org/10.17659/01.2016.0142

 

1.b.2 Günay Y., Taşdöven İ., Kozan R., Koca Ş., Çağlar E., Investigation of Predictive Value of Complete Blood Countin the Diagnosis of Acute Complicated Appendicitis.

http://dx.doi.org/10.4274/haseki.galenos.2018.4567

 

1.b.1. Günay Y., Taşdöven İ., The risks and benefits of non-predictive splenectomy: The necessity of splenectomy and early postoperative outcomes.

http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2019.08.9011

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.c.1. Günay Y., Çağlar E., Korkmaz E., Erdemir RU., Taşdöven İ., Kozan R., Preoperative Evaluation of Lymph Node Metastases in Patients with Gastric Cancer: An Analysis of Imaging Methods, Acta Oncol Tur.. 2018; 51(3): 276-282.

http://dx.doi.org/10.5505/aot.2018.92905

Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

2.a.1. Gultekin FA.,Tasdoven I., Bakkal BH., Turkcu UO., Emre AU., Gun BD., Demir EO., Comert M., Effects of ozone preconditioning on the healing of rat colonic anastomosis after preoperative radiotherapy. 47th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), June 2012 Lille France.

 

2.a.2. Gultekin FA., Bakkal BH., Guven B., Tasdoven I., Bektas S., Can M., Comert M., Effects of Ozone Preconditioning On Radiation Induced Oxidative Organ Damage In Rats. 47th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), June 2012 Lille France.

 

2.a.3. Gultekin FA., Cakmak GK., Turkcu UO., Yurdakan G., Demir EO., Tasdoven I., Bakkal H., Emre AU., Comert M., Effects of Ozone Oxidative Preconditioning on Liver Regeneration After Partial Hepatectomy In Rats. European Society of Surgery (ESS) 2012 Istanbul. İstanbul, Türkiye, 22-24 Kasım 2012.

 

2.a.4. Taşdöven İ., Genel Cerrahi Kliniğinde Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulama Sonuçlarımız: 42 Olgunun Değerlendirilmesi, 1st International Health Sciences and Life Congress, 02-05 May 2018 ;844, Burdur/TURKEY

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

2.b.1. Gültekin FA., Bakkal BH., Güven B., Taşdöven İ., Bektaş S., Can M., Cömert M., “Ozonla Ön Koşullamanın Ratlarda Radyasyonla İndüklenen Oksidatif Organ Hasarı Üzerine Etkileri”, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Mayıs 2012 Seçkin Bildiri, Ulusal Cerrahi Dergisi 2012; 28(2): 121-136.

 

2.b.2. Taşdöven İ., Öner MÖ., Emre AU., Gültekin FA., Karadeniz Çakmak G., Ozonla Ön Koşullamanın Preoperastif Radyoterapi Alan Ratlarda Kolon Anastomozu İyileşmesi Üzerine Etkisi, Sözlü Bidiri, SB-031. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 2017.

 

2.b.3. Öner MÖ., Bartın MK., Taşdöven İ., Akut Apandisit Tanısında Lökosit Değerinin, Fizik Muayene Bulgularının ve Ultrasonografinin Önemi: Sözlü bildiri, SB-021, XI. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi. 5–9 Nisan 2017, Antalya, Türkiye.

 

2.b.4. Öner MÖ., Bartın MK., Taşdöven İ., Tekeli AE., Clinical Evaluation of Patients with Acute Abdomen Due to colonic Perforation without Trauma and Results of Treatment: Sözel Bildiri, XI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 5–9 Nisan 2017, Antalya, Türkiye.

 

2.b.5. Öner MÖ., Bartın MK., Yılmaz EM., Taşdöven İ., Trunkal vagotominin ince bağırsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. PS-0537. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.

 

2.b.6. Taşdöven İ., Öner MÖ., Bartın MK., Nadir Bir Akut Batin Nedeni Olarak Pnomatozis Intestinalis: Olgu Sunumu. P-116. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 16-20 Mayıs 2017, Antalya.

 

2.b.7. Öner MÖ., Bartın MK., Taşdöven İ., Kliniğimizde Tiroid Papiller Karsinom ve Papiller Mikrokarsinomun Prognostik Faktörler ve Klinik Özellikler Açısından Karşılaştırılması. P-072. VIII. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, 27-30 Nisan 2017, Antalya.

 

2.b.8. Öner MÖ., Bartın MK., Taşdöven İ., Total Tiroidektomi sonrası Gelişen Hipokalsemiyi Etkileyen Faktörler. P-073. VIII. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, 27-30 Nisan 2017, Antalya.

 

2.b.9 İsmailzade A., Emre AU., Taşdöven İ., Kaymaz E., Çakmak GK., Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişmesinde Etkili Faktörler, Türk Diyabet Obezite / Turk J Diabetes Obesite, 2018; 3: 129-198.

 

2.b.10. Buzkan A., Taşdöven İ., Emre AU., Çakmak GK., Intermittan Rekürren Laringeal Sinir Monitörizasyonun Tiroidektomi ve Paratiroidektomi Planlanan Hastalarda Operatif Algoritme etkisi, Türk Diyabet Obezite / Turk J Diabetes Obesite, 2018; 3: 129-198.

 

2.b.11 Karadere Y., Taşdöven İ., Emre AU., Gün BD., Çakmak GK., Tiroidektomi Uygulanan Hastaların İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları İle Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi, Türk Diyabet Obezite / Turk J Diabetes Obesite, 2018; 3: 129-198.

 

2.b.12 Taşdöven İ., Kaymaz E., Total Tiroidektomi Sonrası Papiller Tiroid Karsinomu ve Mikrokarsinomu Tanısı Alan Hastaların Tümör Özelliklerinin Retrospektif Analizi, Türk Diyabet Obezite / Turk J Diabetes Obesite, 2018; 3: 129-198.

 

2.b.13.Taşdöven İ., Kozan R., Engin H., Bahadır B., Çakmak GK., Cerrah Tarafından Uygulanan İntraoperatif Ultrasonografinin Neoadjuvan Tedavi Uygulanan ve Uygulanmayan Hastalarda Cerrahi Sınırı Öngörmede Karşılaştırmalı Analizi, 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018.

 

2.b.14. Kozan R., Taşdöven İ., Erdemir RU., Barut F., Emre AU., Çakmak GK., Hedeflenmiş Paratiroidektomide İntraoperatif Utrasonun Etkinliği, 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018.

 

2.b.15. Taşdöven İ., Seven TE., Aydemir S., Doğan Gün B., Cömert M., Gardner Sendromu monozigot ikizlerde eş zamanlı tanı ve tedavi, 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi 11-15 Nisan 2018, Poster.

 

2.b.16. Taşdöven İ., Kozan R., Yurdakan G., Cömert M., Nadir Bir Pankreas Patolojisi Hemangioendotelyoma, 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Poster.